ठेगाना:

बालबालिकाका लागि प्रहरी नागरिक अभियान
(Police Public Campaign for Children)
जिल्ला प्रहरी कार्यालय
भरतपुर, चितवन, नेपाल

सम्पर्क:

इमेल: info@p2c2nepal.org, aratnaraj@gmail.com
फोन: ०५६-५२४२४१
कन्ट्रोल: ९८५५०९०१३३

 सन्देश एवं प्रतिक्रिया: