सुधार, संरक्षण, शिक्षा र रोजगार

दुर्व्यसनी सडक बालबालिका सुधार्ने बलियो आधार!!!

CONCEPT BY:

rajan-adhikari

Mr. Rajan Adhikari

मानवताका लागि एकता (Unity for Humanity)

 “अपराध रोकथामका लागि दुर्व्यसनी सडक बालबालिका पुनर्स्थापना तथा सामाजिकीकरण कार्यक्रम-२०७२” चितवन जिल्लाको सुरक्षा सबल बनाउने प्रमुख लक्ष्य बोकेको प्रहरी नागरिक साझेदारी अवधारणामा आधारित बालबालिकाहरुका लागि प्रहरी नागरिक अभियान (Police Public Campaign for Children-P2C2) अन्तर्गतको एउटा कार्यक्रम हो ।

यस कार्यक्रमले दुर्व्यसनमा लागेका कारण कानुनको द्वन्द्वमा परेका, बयस्कद्वारा अपराधमा संलग्न गराईएका र अपराधको शिकार हुन वाध्य पीडित सडक बालबालिकालाई प्रहरी र नागरिकको सहकार्यमा सर्वप्रथम दुर्व्यसनबाट मुक्त गर्ने, त्यसपश्चात  पारिवारिक पुनर्मिलन तथा संरक्षकत्व प्रदान गर्नुका साथै शिक्षा तथा सीप प्रदान गर्ने र अन्तमा रोजगारको अवसर जुटाई भविष्यमा असल नागरिक निर्माण गर्ने कार्यहरुलाई मूलत समेटदछ ।